Dokładną mapę Hongkongu znajdziesz na stronie: hk.centamap.com/gc/home.aspx. Polecam także mapę Google, choć znacznie mniej dokładną. Dla turysty mapa Google zdecydowanie wystarczy.