Kowloon Walled City

[tvideo type=”youtube” clip_id=”Lby9P3ms11w”]

Po Kowloon Walled City pozostały jedynie wspomnieni..a. To niedawne miasto w mieście, cierń w oku rządzących, zostało zburzone i zastąpione parkiem. Mimo to nadal atmosfera Kowloon Walled City unosi się w okolicy. Kowloon Walled City było miastem wolnym, w którym lokalne prawo nie miało zastosowania, na skutek wieloletniego sporu Wielkiej Brytanii i Chin.

Zamieszczony materiał filmowy o Kowloon Walled City z pewnością nie “wyczerpuje tematu” i jest raczej wstępem dla tych, którzy o Kowloon Walled City nigdy nie słyszeli.

Zobacz część 2,3 i 4 dokumentu.

Zobacz tutaj także najnoszy projekt Wall Street Journal.

Kowloon Walled City