You are currently viewing Macau czy Macao?

Macau czy Macao?

  • Post category:Blog
  • Post comments:0 Comments

Od jakiegoś czasu nurtowała mnie nazwa Makau. Na muzeum jak byk stoi “Macau” czyli Makau (po polsku). W Hongkongu w prasie angielskojęzycznej na ogół dominuje nazwa “Macau”, ale też nie zawsze. Kasyna w Makau w nazwie mają Makau z “o” – Macao itd. Pomieszanie z poplątaniem!

Szczęśliwie Jason Wordie w ostatnim artykule, w gaziecie SCMP , dokładnie wszystko wyjaśnił.
I tak: (by jednak było jeszcze czytelniej ograniczę się tutaj do pisowni dokładnie takiej jaką spotkamy w obu byłych koloniach, bez zamiany “c” na “k” jak ma to miejsce w polskiej pisowni).

Oficjalnie używane warianty pisowni angielsko-portugalskiej współistnieją w całym świecie luzofońskim, od samej Portugalii po Macao/Macau. Mamy więc Lisboa (j.portugalski) i Lisbon (j.angielskim); Brasil (portugalski) i Brazil (angielski); Moçambique (portugalski) i Mozambique (angielski). Itd.

Od czasu pierwszego zasiedlenia Macau/Macao przez Portugalczyków, w latach 1556-57, zarówno Portugalczycy, jak i inni przybysze z Europy, używali różnych nazw – z odpowiednio odmienną pisownią.

Świątynia A-Ma jest prawdopodobnie najstarszą świątynią w Macau/Macao, z elementami pochodzącymi sprzed 600 lat. A-Ma jest boginią morza, żeglarzy i nawigatorów.
Pierwsze osady portugalskich żeglarzy, kupców powstawały przy Zatoce Ama, w pobliżu świątyni.

Powszechnie przyznaje się, że wersja portugalska wywodzi się od terminu A-ma-o lub A-ma-ngao, przy czym „ng” w języku kantońskim jest silnie nosowane, co oznacza Zatokę Ama, Bogini żeglarzy i nawigatorów”.

W języku chińskim, pierwsza literę w nazwie świątyni czyli A jest pomijana w nazwie jak niepotrzebny przedrostek, natomiast Portugalczycy najwyraźniej przejęli pełną formę od miejscowych rybaków, ponieważ niezmiennie zapisywali nazwę jako Amacao na wczesnym etapie rozwoju miasta.

Macao (bez A) weszło do powszechnego użytku za sprawą Petera Mundy’ego (1597-1667), który odwiedził miasto w 1637 r. Jego Itinerarium Mundi, w którym zapisał swój zachwyt smakiem liczi – uważał je za lepsze od najlepszych winogron Muscat – oraz entuzjastyczny rozkoszowania się chá („herbatą”), zawierało także barwne opisy powstającej społeczności luzoazjatyckiej w Macau/Macao.

Podsumowując:

Macao pisane przez u – Macau – to pisownia portugalska, oficjalnie używana m.in. w dokumentach w języku portugalskim, a dla przypomnienia Macau/Macau portugalski jest językiem urzędowym i stąd jak na zdjęciu mamy Museu de Macau a nie Macau/Macao Museum.
Macao pisane przez u to także nazwa terytoriumrozpowszechniona przez prasę angielskojęzyczną w Hongkongu.

Co ważne – w oficjalnych dokumentach międzynarodowych stosuje się nazwę Macao.

My natomiast możemy stosować naprzemiennie obie nazwy.