Luk Keng Chan Uk

Luk Keng Chan Uk

Luk Keng Chan Uk (鹿頸陳屋) to niewielka, w znaczącej części opuszczona wioska w północno-wschodniej części Nowych Terytoriów. Zamieszkiwana niegdyś przez plemię Hakka, głównie klan Chan. Pierwsi przybysze rozpoczęli zasiedlanie Luk Keng już  na początku XVIII wieku, a wioska opustoszała w latach sześćdziesiątych ub. wieku, gdy spora grupa jej mieszkańców opuściła Luk Keng i wyemigrowała do Wielkiej Brytanii.

Mimo iż większość domów w Luk Keng Chan Uk jest opuszczona/porzucona to o zamieszkaniu w wiosce można jedynie pomarzyć. Rząd objął obszar Luk Keng strefą specjalnych interesów ze względu na tzw. wetland (tereny podmokłe, flora fauna etc) i niechętnie wydaje zezwolenia (o które starają się na ogół emigranci lub ich potomkowie) na odbudowę lub remont i ponowne zasiedlanie opuszczonych domków, mimo posiadanych praw własności.

Dojazd: ok. 30-40 minut minibusem 56K z Fanling (obok stacji MTR Fanling). Niestety na dojazd metrem lub autobusem do Fanling przyjdzie nam poświęcić nie mniej niż godzinę. Weekendowa kolejka do minibusika też jest spora, min. 30 minut stania w Fanling, a w drodze powrotnej z Luk Keng nawet godzinę. Łącznie na podróż oraz zwiedzanie powinniśmy zarezerwować około 8 godzin.