Makau, Senado Square

  • Post category:Makau
  • Post comments:0 Comments

Uwaga, wpis w trakcie tworzenia

Plac Senatu (Senado Square, Senate Square, Largo do Senado, 議事亭前地). Obiekt znajduje się w zabytkowym centrum Makau, które w 2005 zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Skwer w kształcie trójkąta, położony na wprost od Leal Senado Buildingo, siedziby lokalnych władz miejskich. Nazwa zaczerpnięta od Leal Senado (pol. wierny senat). Plac wyłożony jest charakterystycznym portugalskim chodnikiem tzw. calçada.

Jednym z budynków stojących przy Senado Sq. jest Święty Dom Miłosierdzi (1569r, ang. Holy House of Mercy, port. Santa Casa da Misericórdia. Na zdjęciu po prawej stronie) – w którym dawniej m.in. znajdowały schronienie sieroty i wdowy po marynarzach zaginionych na morzu. Święty Dom Miłosierdzia to najstarsze portugalskie i katolickiego stowarzyszenia dobroczynne. Obecnie w budynku znajduje się muzeum.