Dziewięciomiliardowy upgrade

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

Około 2300 ochronnych drzwi (platform screen doors) zostanie zainstalowanych wzdłuż stacji dwóch linii metra: East Rail i Ma On Shan. Prace przy instalacji drzwi rozpoczną się w listoadzie a ukończone zostaną w 2020 roku. Koszt montażu ochronnych drzwi wraz z wymianą pociągów, sygnalizacji świetlnej i unowocześnienia peronów, wyniesie łącznie 9 miliardów hongkońskich dolarów tj. ok 4 miliardów złotych. Z tej kwoty 1 miliard dolarów (440 mln złotych) przeznaczonych zostanie na drzwi w budowanym przedłużenia linii Ma On Shan z Tai Wai do Hung Hom. MTR (operator hongkońskiego metra) wszystkie prace prowadzić będzie w nocy by nie utrudniać dziennego serwisu pociągów. MTR dłoży także wszelkich starań by nie zakłócić ciszy nocnej mieszkańców.

Dzięki specjalnej budce izolacyjnej, hałas prowadzonych prac ograniczony zostanie do 20 decybeli.

W Hongkongu z 8 głównych linii metra, tylko East Rail I Ma On Shan nie mają dotychczas zainstalowanych drzwi ochronnych. Platform screen doors ub PSD’s, poprawiają bezpieczeństwo umożliwiają klimatyzację peronów i  znacznie zmniejszają hałas.

A wszystko to po to by zapobiec wypadkom.