Gorące lato i dotacje

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

Zużycie energii elektrycznej w Hongkongu w 2 mln gospodarstw domowych, w roku ubiegłym wzrosło o 5,6% i wyniosło 10,8 mld kilowatogodzin. To największy przyrost od dekady, ogłosiło Census and Statistic Department. Producent energii elektrycznej CLP uważa, że ubiegłoroczne gorące lato i chłodna jesień odegrała w tym wzroście kluczową rolę. (Średnia temperatura w ujęciu rocznym wzrosła o 0,4% i wyniosła 23,5 st. C).

Choć z pewnością na tak duże zużycie energii  niemały wpływ miały także… dotacje rządowe.  Od sierpnia 2008r w ramach rządowej walki ze skutkami kryzysu, każdy uprawniony mieszkaniec Hongkongu otrzymał jednorazową dotację na energię elektryczną w wysokości 3 600 dolarów (1440 zł). Niektórzy mieszkańcy w obawie, że dotację należy szybko wykorzystać i w nadziei na kontynuację programu w latach kolejnych, zwiększali częstotliwość używania klimatyzacji.

Koszt całego programu kosztował rząd 8,8 mld dolarów (3,52 mld zł).