Jak to jest z tą zależnością

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

Były szef rządu Hongkongu Tung Chee-hwa (zdjęcie), przywrócony niedawno przez Chiny z politycznej emerytury, ostrzegł polityków opozycji, że negacja planu reform to hazard, w którym stawką jest przyszłość Hongkongu i co na pewno wpłynie na wzajemne zaufanie Chin i Hongkongu. Zapytany w jaki sposób sprzeciw (wobec reform) naruszy wspomniane zaufanie, Tung Chee-hwa nie potrafił odpowiedzieć, natomiast zaznaczył, że tuż po 1997 roku (rok zwrócenia Hongkong Chinom) Hongkong wytwarzał 20% produktu krajowego brutto całych Chin a obecnie jedynie 3% i jeśli ta tendencja nadal się będzie utrzymywać to Hongkończycy powinni rozważyć jakie znaczenie będzie miał Hongkong dla Chin.

Zupełnie niezrozumiałe bezsensowne gadanie. Kolejna opinia celowo marginalizująca Hongkong. No więc kilka danych:.

• Hongkong jest 3 największym centrum finansowym świata
• Hongkong jest 5 największym  rynkiem walutowym
• Hongkong jest 8 największym rynkiem handlu
• Hongkong jest 4 największym odbiorcą bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie
• Obroty Hongkongu w handlu stanowią 5,2% całkowitego handlu światowego
• W rankingu dochodu narodowego (GDP) Hongkong zajmuje 39 miejsce na 192 państw (wg. danych z 2013 r.)
• W czerwcu 2014, było 3 784 regionalnych kwater głównych i regionalnych biur w Hongkongu (standardem jest, że firmy zagraniczne główne kwatery mają w Hongkongu i stąd dokounują operacji handlowych i finansowych w Chinach)

Jak Chiny są zależne ekonomicznie od Hongkongu:

• Hongkong jest największym zagranicznym źródłem zagranicznych inwestycji Chin (45% – 664,67 mld USD)
• Hongkong jest największym światowym centrum wymiany chińskiego juana (72%   is the world’s largest offshore RMB centre (72% obrotu)
• Pożyczki banków Hongkongu udzielone Chinom wyniosły 430 mld USD
• Od 1993, chińscy przedsiębiorcy otrzymali  400 miliardów USD wypuszczając akcje na giełdzie w Hongkongu

*Źródła
HKTDC
Hong Kong Monetary Authority
Ministry of Commerce, PRC
World Bank
World Investment Report 2014, UNCTAD

Przytoczono za Real Hong Kong News