Hongkong wprowadza program nauczania chińskiego dla dzieci z mniejszości etnicznych

Z początkiem następnego roku akademickiego, szkoły w Hongkongu rozpoczną nauczanie języka chińskiego (kantońskiego) jako drugiego języka, dla uczniów pochodzących z mniejszości etnicznych. W pierwszym roku szkoły otrzymają 200 mln dolarów hongkońskich (około 79 mln złotych) wsparcia na nauczanie dzieci z mniejszości narodowych. Nauczyciele zostaną specjalnie wyszkoleni w celu wprowadzenia nowego programu nauczania, do którego zostaną stworzone specjalne materiały oraz narzędzia oceny. Szkoły już przyjmujące takich uczniów mogą liczyć na większe dofinansowanie. - Szkoły miałyby przyswoić nowe metody, takie jak stworzenie klas o zróżnicowanym wieku, w celu oswojenia uczniów z mniejszości narodowych z zajęciami prowadzonymi w języku chińskim – powiedział Leung Chun-ying. Działania mają…

0 Komentarzy