Hongkong wprowadza program nauczania chińskiego dla dzieci z mniejszości etnicznych

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

Z początkiem następnego roku akademickiego, szkoły w Hongkongu rozpoczną nauczanie języka chińskiego (kantońskiego) jako drugiego języka, dla uczniów pochodzących z mniejszości etnicznych.

W pierwszym roku szkoły otrzymają 200 mln dolarów hongkońskich (około 79 mln złotych) wsparcia na nauczanie dzieci z mniejszości narodowych. Nauczyciele zostaną specjalnie wyszkoleni w celu wprowadzenia nowego programu nauczania, do którego zostaną stworzone specjalne materiały oraz narzędzia oceny. Szkoły już przyjmujące takich uczniów mogą liczyć na większe dofinansowanie.

– Szkoły miałyby przyswoić nowe metody, takie jak stworzenie klas o zróżnicowanym wieku, w celu oswojenia uczniów z mniejszości narodowych z zajęciami prowadzonymi w języku chińskim – powiedział Leung Chun-ying.

Działania mają doprowadzić do tego, by z czasem dzieci z mniejszości zdawały oficjalny egzamin kończący liceum w języku chińskim razem ze swoimi chińskimi kolegami.

– [Osoby z mniejszości narodowych] mają trudności z pełną integracją ze społeczeństwem… – powiedział Leung. – Większość południowoazjatyckich mieszkańców, pochodzących z mniejszości, nazywa Hongkong domem… muszą poprawić swoje umiejętności rozumienia, mowy, czytania i pisania w języku chińskim – dodał.

Joe Leung Cho-bun, profesor administracji społecznej na Uniwersytecie Hongkońskim podkreślił, że ta inicjatywa oznacza zmianę w podejściu rządu. Zaznaczył, że wcześniej wspierał on sytuacje, gdzie bogate osoby nie mówiące po chińsku mogły ignorować jego naukę, podczas gdy ci ubożsi byli spychani na margines z powodu braku znajomości języka.

Od ponad dekady słychać było głosy namawiające do wprowadzenia nowego planu nauczania. Profesor Leung powiedział, że rząd mógł sobie uświadomić, że mniejszości narodowe posiadają obecnie władzę polityczną i nie powinny być dłużej ignorowane. – Najwyraźniej w stosunku do mniejszości narodowych musiała zostać wprowadzona specjalna polityka – zaznaczył Leung. – W tym roku najważniejsze dla rządu jest zebranie jak największego poparcia – dodał.

Na podstawie: scmp.com
Opracowanie: Małgorzata Brynczak
http://www.polska-azja.pl

Zdjęcie: http://www.isshk-hope.org