Więcej ludzi w Hongkongu

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

Dorosłe dzieci rezydentów Hongkongu, które urodziły się w Chinach kontynentalnych, będą mogły od kwietnia starać się o zamieszkanie w Hongkongu i połączenie z rodzinami. Sekretarz ds. Bezpieczeństwa Ambrose Lee Siu-kwong, ogłosił w Pekinie nowe przepisy, które zakończą trwającą od 10 lat sagę.

W 1999 roku sąd w Hongkongu przyznał co prawda prawo osiedlenia w Hongkongu dzieciom rezydentów Hongkongu, lecz urodzonych w Chinach kontynentalnych, rząd jednak w obawie, że nagły napływ setek tysięcy osób do Hongkongu mógłby miasto “zapchać” (przewidywano że 1,67 mln może przyjechać do Hongkongu), nie wyraził na to zgody(w porozumieniu zresztą z Pekinem).

Obecnie z chwilą poprawy sytuacji gospodarczej w Chinach, rząd zmienił zdanie i każda osoba urodzona w Chinach kontynentalnych, która była poniżej 14 roku życia gdy jedno z rodziców uzyskał obywatelstwo/rezydenturę Hongkongu przed 31 grudnia 1979 roku – będzie mogła od kwietnia starać się o prawo osiedlenia w Hongkongu.

Nie wiadomo ile osób z Chin może przyjechać do Hongkongu, wg. różnych szacunków będzie to najmniej kilkaset tysięcy.

Sekretarz ds. Pracy i Opieki Społecznej Matthew Cheung zapowiedział, że nagły przypływ imigrantów nie będzie miał znaczącego wpływu na rynek pracy w Hongkongu.