Wprowadzenie w błąd

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

[tvideo type=”youtube” clip_id=”tB1-e_IYgoQ”]

Wraz z nakazem sądowym, nakazującym protestującym studentom opuszczenie terenu wokół CITIC Tower w Admiralty, policja w asyście urzędników sądowych rozpoczęła akcję “czyszczenia ulic”. Mimo niezadowolenia z powodu decyzji sądu, studenci z pokorą przyjęli wyrok i w większości bez sprzeciwów opuścili objęty nakazem sądowym teren.

Niestety w późnych godzinach wieczornych (w środę) doszło do incydentu. Grupa około dziesięciu zamaskowanych protestujących, rozpoczęła atak na siedzibę parlamentu Hongkongu Legco (zobacz materiał filmowy). Część protestujących oraz parlamentarzysta Fernando Cheung, próbowała przeszkodzić agresywnym protestującym, choć bez skutku.

Z dużym prawdopodobieństwem to nie protestujący Umbrella Movement odpowiedzialni byli za ten atak. Wg.Fernando Cheun atakujący zostali wprowadzeni w błąd informacją, że parlament miał omawiać dzisiaj projekt ustawy ograniczającej wolność internetu tzw. Cyberspace Article 23.