Wybudują 5 zakładów utylizacji odpadków organicznych

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

Zakłady przerabiające odpadki organiczne oraz opłaty za wyrzucanie śmieci, mają pomóc w osiągnięciu celu zmniejszenia odpadków żywnościowych, stosownie do planu Environment Bureau (Departament Ochrony Środowiska) ogłoszonego w ub. tygodniu. Departament ustanowił cel 40% redukcji odpadków żywnościowych do 2020 roku.

Hongkong wyrzucał dziennie przeciętnie 3 600 ton odpadków żywnościowych w 2011 roku, co odpowiada wadze 100 000 hongkońskich piętrowych autobusów (przy zsumowaniu całego roku). Ilość odpadków żywnościowych stanowi także 1/3 wszystkich odpadków miejskich składowanych na wysypiskach śmieci. Hongkong w przeciwieństwie do swoich sąsiadów jest bardziej marnotrawny. Odpadki żywnościowe 7 milionów mieszkańców wynosiły 130 kg na osobę, gdy na Tajwanie i w Seulu było to zaledwie 70 kilogramów.

By rozwiązać palący problem, miasto wybuduje 5 nowych zakładów utylizacji odpadków organicznych, jeden w Kowloon i jeden na wyspie Hongkong (dokładny wybór lokalizacji jeszcze nie jest znany), jeden na wyspie Lantau (do 2016r.), jeden w North District (Nowe Terytoria, do 2017r.) i jeden w Shek Kong, blisko Yuen Long (do 2021r.). Łącznie zakłady te mają przerabiać dziennie do 800 ton odpadków, czyli 22% odpadków żywnosciowych w 2011 roku (departament przyjął rok 2011 jako bazowy). Dodatkowo od 10 do 15% redukcję odpadków żywnościowych, ma przynieść wprowadzenie do 2016 roku opłat od wyrzucania śmieci.

Kwestia śmieci, ich utylizacji oraz składowania, ze względu na ograniczoną powierzchnię miasta jest bez wątpienia jednym z najważniejszych problemów z jakim Hongkong boryka się od lat.