Zakaz noszenia maseczek

Zakaz noszenia maseczek. Rząd Hongkongu uruchomił dzisiaj dawno zapomniane prawo (Emergency Regulations Ordinance), nadające szefowi rządu Hongkongu możliwość ustanowienia prawa z pominięciem parlamentu. Emergency Regulations Ordinance (ERO) ostatnim razem zastosowane było przez rząd kolonialny w 1967 roku, w czasie zamieszek w Hongkongu  wywołanych przez lewicowe związki zawodowe wspierane przez Chińską Partię Komunistyczną w okresie Chińskiej Rewolucji Kulturalnej.

Pierwszym prawem ustanowionym z pominięciem parlamentu Hongkongu jest zakaz noszenia maseczek. Niezastosowanie się do nowych przepisów prawnych, zagrożone jest karą 1 roku pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 25 tyś. dolarów hongkońskich (12,5 tyś. zł). Maseczki nadal będą mogli nosić lekarze, pielęgniarki etc. w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Także osoby chore na ulicy (dobrze będzie mieć zaświadczenie od lekarza), w metrze itp. Policja egzekwować będzie nowe przepisy głównie wobec osób uczestniczących w protestach. Oczywiście w przypadku tak niejasnych przepisów, z pewnością dojdzie do wielu nadużyć (policji wobec mieszkańców) i nieporozumień.

Prawo zakazu maseczek może nie przynieść pożądanego efektu. Większość protestujących zapowiedziała, że nie dostosuje się do w/w prawa.