Joint Declaration. Ważna czy nieważna?

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

Od miesięcy toczą się polemiki nad ważnością Sino-British Joint Declaration (pol. Wspólna Deklaracja Chińsko – Brytyjska, umowa podpisana przez Margaret Thatcher w 1984 roku w Pekinie, na podstawie której Wielka Brytania formalnie przekazała Hongkong Chinom, z chwilą wygaśnięcia 99-letniej dzierżawy Nowych Terytoriów).

Chiny oraz rząd Hongkongu upierają się, że z chwilą przejęcia Hongkongu przez Chiny w 1997r., Joint Declaration przestała obowiązywać i choćby w kwestiach związanych ze sposobem wyboru szefa rządu Hongkongu czy parlamentu, zastąpiona została przez Basic Law (pol. Ustawę Zasadniczą), zbiór praw określanych mini-konstytucją Hongkongu.

Minęło już 30 lat od podpisania Joint Declaration, dużo osób które mogłyby jednoznacznie wypowiedzieć się w tej sprawie nie żyje, a rząd Wielkiej Brytanii nie zajął w tej sprawie jednoznacznego stanowiska. Z niejasnych też przyczyn nikt (choć zapewne się tutaj mylę) nie wziął się za przejrzenie archiwum Hongkongu, znajdujące się w Wielkiej Brytanii.

Nieco światła na sprawę rzuciła wypowiedź byłej członkini hongkońskiego parlamentu i adwokata Margaret Ng, która przytoczyła słowa nieżyjącego już gubernatora Hongkongu Edwarda Youde.  Youde (gubernator w latach 1982-1986) w trakcie swojego urzędowania, wystąpił przed hongkońskim parlamentem i zapewnił parlamentarzystów, że: “w celu zaufania Hongkongowi i społeczności międzynarodowej, główne postanowienia zawarte w dokumencie stanowią jednoznaczne zobowiązanie obu rządów do realizacji warunków umowy oraz jej załączników, z których wszystkie są jednakowo wiążące”.

W opinii Ng, Edwarda Joude wyraził się jasno, że Joint Declaration nadal jest wiążąca a Wielka Brytania ma obowiązek upewniać się czy wszystkie przepisy z Deklaracji zostają właściwie wprowadzane.

http://www.ejinsight.com/20141219-late-governor-youdes-promise-on-joint-declaration-recalled/