Koniec historii Nga Tsin Wai Tsuen

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

[tvideo type=”youtube” clip_id=”_MC_Rzqjt2s”]
Ostatnich dwóch mieszkańców Nga Tsin Wai Tsuen 衙前圍村, ostatniej wisoki otoczonej murem (walled village) w Kowloon City, złożyło broń i zawarło umowę z Urban Renewal Authority, Miejskim Urzędem Rewitalizacji (zabytków) lub precyzyjniej z miejskim urzędem likwidacji zabytków.
Wioska została założona w 1352 roku przez klany Ng, Chan i Lee i nazwana Ngai Tsin Wai (“tsuen” oznacza po prostu wioskę). W tamtym okresie mieszkańcy wioski zajmowali sie głównie rybołóstwem.
W 1662 roku ze względ na częste ataki piratów, rządu dynasti Qing nakazał opuszczenie wioski. Mieszkańcy powrócili do swoich domostw w 1669 roku a w 1724 roku wioskę otoczono murem, zbudowano fosę i most zwodzony.
W 1982 roku Cheung Kong (Holdings) (Li Ka-shing) nabył 70% domostw w Nga Tsin Wai Tsuen i rozpoczął proces wyburzania wioski.
(Miliarder Li Ka-shing posiadający piękny i duży dom w Kanadzie, ma w głębokiej pogardzię historię jak i przyszłość Hongkongu, dla niego liczy się tylko kasa).
Teraz Urban Renewal Authority wraz z Cheung Kong Property Holdings Ltd.zamierza dokonać dzieła zniszczenia i wybudować w latach 2018-2019 na terenie wioski nowoczesne osiedle mieszkalne.

Material filmowy Apple Daily z maja 2015

[tvideo type=”youtube” clip_id=”MeZsyOI1F-o”]