Our Lantau, Our Land

[tvideo type=”vimeo” clip_id=”86761604″]
I pomyśleć, że całe piękno wyspy Lantau może już wkrótce przestać istnieć… Lecz jeszcze nie dzisiaj, i nie jutro. Pomysły urzędników Hongkongu by Lantau zasiedlić większą liczbą mieszkańców mogą jednak doprowadzić do powolnej zagłady wyspy.