Pechowy rejs do Makau

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

[tvideo type=”youtube” clip_id=”slNTKgNNffA”]

Opis zdarzenia zbędny. Wszystko co trzeba wiedzieć znajduje się w materiale filmowym Euronews. A tak swoją drogą, jak to jest, że o wypadku tym głośno na całym świecie, gdy znacznie poważniejsze w następstwach zdarzenia bywają przez zagraniczne media pomijane? Oczywiście tak jest łatwiej dla dziennikarzy. Wydarzenia polityczne czy społeczne należy analizować, śledzić na bieżąco a to czasochłonne i docelowego odbiorcę rzadko zainteresuje, ale wypadki… A im większe tym lepsze. Papka z mózgu.