Postępujące pranie mózgów dzieci

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

Mimo, że wprowadzenie Edukacji Narodowej vel Patriotycznej w Hongkongu nie jest obowiązkowe to wg. grupy rodziców dzieci szkół podstawowych, zbierających w tej sprawie informacje, połowa szkół podstawowych wprowadziła elementy niechcianego przedmiotu do swojego curriculum. Podnoszenie flagi chińskiej, szkolne apele przy chińskiej fladze, śpiewanie pieśni patriotycznych etc.

Liderka National Education Parents’ Concern Group Eva Chan (od lewej) powiedziała, że jedna szkoła średnia rozpoczęła nawet zbieranie podpisów uczni i nauczycieli w kampanii bojkotującej japońskie samochody.

Dodając od siebie, w przerażenie wpadli niedawno znajomi, których dziecko powróciło ze szkoły i zaczęło wychwalać Chiny, bo to taki dobry kraj.