Pożegania – Arthur Hacker

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

[tvideo type=”youtube” clip_id=”3PSuibSPsw0″]

W wieku 81 odszedł Arthur Hacker, uznany artysta i historyk, znany  w Hongkongu przede wszystkim jako autor potworka-brudasa Lap Sap Chung (垃圾蟲). Hacker stworzył Lap Sap Chung w 1972 roku. Śmietnikowy brudasek miał zadanie odstraszać; choć wzbudzał dużo sympatii; a oboowiązkiem pań ze szwadronu Miss Super Cleans, jak i wszystkich mieszkańców Hongkongu, było go zwalczać.

Zapewne dzięki Lap Sap Chung Hongkong dzisiaj jest dużo czystszym miejscem.

Więcej informacji: SCMP