Trump podpisuje Hong Kong Human Rights and Democracy Act

Prezydent USA Donald Trump podpisał “Hong Kong Human Rights and Democracy Act” (Ustawa o Prawach Człowieka i Demokracji w Hongkongu). Ustawa nakłada na rząd Hongkongu sankcje przy ograniczaniu niezależności Hongkongu od Chin, ograniczaniu demokracji oraz nieprzestrzeganiu praw człowieka.

W wydanym przez Biały Dom oświadczeniu “„Ustawa o prawach człowieka i demokracji w Hongkongu potwierdza i zmienia (dostosowuje) ustawę o wzajemnych relacjach Stanów Zjednoczonych i Hongkongu z 1992 r. (United States-Hong Kong Policy Act). Ustawa określa politykę Stanów Zjednoczonych wobec Hongkongu i kieruje oceną rozwoju sytuacji politycznej w Hongkongu” (…)”. Prezydent USD podpisał także ustawę PROTECT Hong Kong, która zakazuje sprzedaży amunicji amerykańskiej, takiej jak gaz łzawiący i gumowe pociski władzom miasta.

A teraz na chłopski rozum. Podpisana w 1992 roku ustawa przyznała miastu status wysokiego uprzywilejowania w handlu z USA. W przeciwieństwie do Chin, Hongkong mógł i nadal może liczyć na specjalne traktowanie przy wymianie handlowej i nie tylko. Nowa ustawa może to zmienić jeśli nadal ograniczana będzie wolność i demokracja w Hongkongu. Wypowiedzenie United States-Hong Kong Policy Act z 1992r, przez USA mogłoby skutkować trudnymi do przewidzenia konsekwencjami dla miasta jak i samych Chin.