You are currently viewing Wing Lee Street

Wing Lee Street

[tvideo type=”youtube” clip_id=”01LKECgWSTI”]

Wing Lee Street – jedna z ostatnich ulic w Hongkongu, która zachowała całkowicie charakter zabudowy z lat 50-tych tzw. tong lau (budynki w chińskim stylu). Niewiele jednak brakowało a całe piękno ulicy przestałoby istnieć, gdyż plan miasta z 2009/2010 roku zakładał „przebudowę” i „modernizację” ulicy.  Z chwilą otrzymania Kryształowego Niedźwiedzia w Berlinie przez  film „Echoes of the Rainbow„, którego akcja dzieje się własnie na Wing Lee Str., pod wpływem ogromnej presji społecznej, rząd zmienił decyzję, postanawiając zachować większość budynków.