Wyższe opłaty legalne

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

Sąd Apelacyjny w Hongkongu odrzucił skargę mieszkańca Hongkongu Fok Siu-wing , uznając wyższe opłaty pobierane przez szpitale za urodzenie dziecka przez kobiety nie będące rezydentami Hongkongu, za całkowicie legalne i niedyskryminujące. Sąd uznał jednak za bezprawne odmowę rozpatrzenia wniosku o zwolnienie lub obniżenie opłat.

W chwili obecnej urodzenie dziecka w szpitalu publicznym kosztuje kobiety nie będące rezydentami miasta 38 tyś dolarów (ok 15 tyś zł) o ile dokonana jest wcześniejsza rezerwacja, lub 48 tyś dolarów (19 tyś zł), gdy na rezerwację jest już za późno. Poród żony Fok Siu-wing w grudniu 2007r.  kosztował 48 tyś dolarów, jednak nieuregulowana opłata za pobyt w szpitalu, spowodowała że odsetki urosły do kwoty 102 tyś. (41 tyś zł)

Wyrokiem rozczarowany był Tim Pang Hung- cheong, rzecznik praw pacjenta.