Błędne koło po rządach kolonialnych

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

Błędne koło po rządach kolonialnych. Alex Lo, SCMP

Dlaczego wiele osób myśli, że Hongkong jest teraz spieprzony, i że byliśmy szczęśliwsi i lepsi za rządów Brytyjczyków?

Istnieje proste, zdroworozsądkowe wyjaśnienie, abstrahując od  pytań dotyczących kolonializmu i demokracji. W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci panowania brytyjskiego, Hongkong cieszył się rozwojowym cyklem społeczno-gospodarczym, który doprowadził do wysokiego wzrostu zysków i rozwoju możliwości kształcenia i pracy dla przeciętnego człowieka. Po przekazaniu (Hongkongu Chinom), cykl wzrostowy został złamany. Stał się znacznie mniej wzrostowy nawet dla uprzywilejowanych klas , i dodatnio błędny (spadkowy) dla młodzieży, osób o niskich dochodach i grup niżej uprzywilejowanych.

Od połowy lat siedemdziesiątych do przejęcia, przeciętny pracownik zarobił 139% więcej (o tyle procent wzrosło wynagrodzenie), gdy gospodarka rosła przeciętnie 6,6% rocznie, stosownie do danych statystycznych. Lecz od 1997 roku do 2013, jego lub jej pensja wzrosła tylko o 14%, a roczny GDP rósł o 3,5%

Jednak to ukrywa fakt, że zarobki nie zmieniły się dla jednego na dwóch pracowników, szczególnie dla tych wykonujących nisko płatne prace.

W latach 1980 i 1990, średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego wzrastał w tempie, które nadążało za wzrostem cen mieszkań. Ale w ostatniej dekadzie odbiega już drastycznie. Wg. badań hongkońskiego parlamentu Legco, dochód gospodarstwa domowego wzrósł tylko o 30 procent, podczas gdy cena małych mieszkań skoczyła o  188 procent.

Myślimy, że szkolnictwo policealne rozwijało się w szybkim tempie po 1997. Naprawdę? Wykształcenie wyższe zwykle oznacza miejsca first-degree (pierwszego stopnia, licencjat), a te wzrosły tylko 12 procent lub 3580 miejsc w 10 latach do roku 2010 r.  Większy wzrost były na drogich, głównie samofinansujących kursach sub-degree (rodzaj dwuletnich szkół pomaturalnych, które w teorii umożliwiają absolwentom po ich zakończeniu dostanie się na 2 lub 3 rok studiów licencjackich. Kursy te przeznaczone są dla osób, które zdały słabiej maturę), wzrastając o 88 procent lub 26.388 dodatkowych miejsc. Jednak pracownik po ukończeniu takich kursów zarabia tylko nieznacznie więcej niż absolwent szkoły średniej.

W międzyczasie, w 1991 roku, jeden na pięciu młodych ludzi w wieku od 15 do 24 pracował w sprzedaży i usługach ze średnim wynagrodzenia na poziomie 10 000 HKD (4500 zł). Teraz, 34 procent z nich pracuje w takich ślepych miejscach pracy (z marnymi widokami na awans i podwyżkę).

Cokolwiek myślisz o demokracji i rządach kolonialnych, należy pamiętać, że rozwojowy/błędny cykl zatrudnienia, płac, edukacji i PKB mają bardziej bezpośredni wpływ na ogólne szczęście lub nieszczęście ludzi.