Mniej więźniów w Hongkongu

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

Spada ilość osób osadzonych w więzieniach w Hongkongu. Wg. najnowszych danych w czerwcu bieżącego roku w aresztach przebywało 8 906 osób, z czego 7 249 osób w zakładach karnych oraz centrach rehabilitacji i leczenia z uzależnienia od narkotyków, a 1 657 w aresztach tymczasowych w oczekiwaniu na proces. W 2004 roku odpowiednio było to odpowiednio 13 138 osadzonych i 1 555 oczekujących procesu.

Jedną z przyczyn zmniejszającej się ilości więźniów jest wraz z polepszającą się sytuacją ekonomiczną Chin kontynentalnych, mniejsza ilość Chińczyków (w tym chińskich prostytutek) nielegalnie przedłużającym swój pobyt w Hongkongu – 3 381 w 2010r. i 1 567 w ubiegłym roku.

Wydłuża się także okres przebywania aresztantów w aresztach tymczasowych, z 60 dni w 2008 roku do 99,5 w roku ubiegłym.

Więcej informacji w dzisiejszym wydaniu SCMP

Zdjęcie: zakład karny w Shek Pik, Lantau Island