Reemigracja do Chin będzie możliwa

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments
Zdjęcie SCMP

 

Chińczycy z Chin kontynentalnych, którzy osiedlają się w Hongkongu, dzięki schematowi łączenia rodzin, mogą mieć prawo do powrotu na kontynent (do Chin) w ramach specjalnego programu przygotowanego przez Pekin.

Program przygotowywany przez Radę Państwa, zezwoli na powrót do Chin chińskim mieszkańcom Hongkongu, którym życie w mieście się nie powiodło i pragnęliby ponownie zamieszkać w Chinach.

Chińczycy z Chin kontynentalnych, którzy mają rodziny w Hongkongu, mogą obecnie emigrować do miasta (Hongkongu), otrzymując tzw. wizę one-way permit, lecz zobowiązani są do zrzeczenia się w Chinach meldunku czyli hukou, i wszystkich praw z tym związanych (edukacja, opieka zdrowotna a nawet odszkodowanie za pozostawione farmy na wsiach). Takich imigrantów Hongkong przyjmuje każdego dnia 150.

Na podstawie nowego prawa, niektórzy z nich będą mogli powrócić do Chin.

Niestety prawdopodobieństwo dużej reemigracji do Chin nie jest przewidywane. System opieki społecznej i zdrowotnej jest w Hongkongu po prostu na dużo wyższym poziomie niż w Chinach.

Dowiedz się więcej: http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1678961/mainland-chinese-immigrants-hong-kong-may-get-chance-move-back