Uważać na staruszki

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

The Constitutional Affairs Bureau (odpowiednik polskiego Trybunału Konstytucyjnego), zdecydował się zwiększyć o 20% wynagrodzenie dla osób biorących udział w wyborach samorządowych w przyszłym roku. Od tej pory za każdy otrzymany głos zarówno wygrany jak i przegrany kandydat na radnego otrzymywać będzie od rządu zapomogę finansową w wysokości 12 dolarów (ok 4,8 zł). Maksymalnie jednak każdy z kandydatów biorących udział w wyborach może dostać nie więcej niż 50% zadeklarowanych wydatków na kampanię. W przypadku gdy kandydat nie zdobył min. 5% głosów w swoim okręgu, nie otrzyma nic.

Zwiększona zapomoga finansowa wg. Sekretarza ds. Konstytucyjnych i Chin kontynentalnych Stephen’a Lam ma zachęcić więcej osób do udziału w wyborach.

Bezpośrednie wybory do rad dzielnic, w których wybranych zostanie 450 radnych, odbędą się za 18 miesięcy.